10. díl

10. květen 2015 | 13.43 |
› 

Sach se zarazila. Prudce se otočila. "Co jsi to řekl?" vyštěkla na Hakima. Ten se jenom výsměšně uculoval. V Sach to vřelo, ale snažila se být klidná. "Znovu se tě ptám, co jsi to právě řekl?" Otázku pokládala pomalu a každé slovo zdůraznila. Hakim se zasmál. "Řekl, jsem, že jsi pořádně naivní, jestli si snad myslíš, že to s vašima byla nehoda." Sach zatnula zuby. "A ty snad víš, jak to bylo?" Hakim se zasmál, otočil se k ní zády a chystal se odejít. To Sach vyprovokovalo. Popadla ho ze zadu kolem krku jednou rukou a mezi tím, co ho vyzvedávala nad sebe ho druhou rukou pořádně praštila do žaludku. Hakim se začal dusit, ale nebylo mu to nic platné. Sach ho pevně držela kus od země. Pak s ním vrhla o oltář, který se nacházel po jejím pravém boku. Oltář ten náraz nevydržel a roztříštil se. Hakim se svalil mezi mezi střepy mramorovaného oltáře...

O PĚT LET DŘÍVE

Leon si přisedl na zídku u hřbitova k Hakimovi, který už na něj čekal. Měli jednu ze svých obvyklých schůzek pozdě v noci. Hakim na něj mrkl. "Zdá se, že tvoje sestra ještě pořád neví, kde je její místo." pronesl vyčítavě. Leon pokrčel rameny. "Je trochu paličatá." Hakim vyskočil na nohy. "Trochu!" zajíkl se. "Trvá to už půl roku a ona není schopna pochopit, kdo je vůdce." vyčetl mu. Pak si povzdechl a sklidnil svůj tón hlasu. "Omlouvám se, Leo. Jakobych ani já teď nevěděl, kdo je můj vůdce." sklonil hlavu v předstíraném pokání. Leon zavrtěl hlavou. "To nic." plácl svého přítele po zádech. "Je ještě stále čerstvé to, co se stalo s našima. Celá smečka si musí zvyknout na mě jako na vůdce. A Sach na rodičích hodně lpěla. Není divu, že se tak spustila." Hakim se zasmál. "To ji neomlouvá. Tvé rozhodnutí, tvá pravidla, tvoje smečka. Ona je její součástí. Měla by si to uvědomit." Laon rozhodil rukama. "Prostě domítá jíst lidské maso. Co na dělám? Nic."
"Tak jí vysvětli, že prostě musí. Ručně stručně."
"To snad nebude třeba. Nikdy jsem svoji sestru nebyl. Nezačnu s tím ani teď." Leo se odmlčel. "Koneckonců, když nechce jíst, tak ať nejí." Hakim se zasmál. "Ve smečce máme zrádce. Potřebujeme být silní. Všichni. Prostě ji přinuť, ať to stojí, co to stojí. Nerad bych se dožil dne, kdy přijdeš i o sestru. Dost na tom, že byli zavražděni tví rodiče." Dotkl se ramene svého vůdce a pokračoval. "Chápu, jak těžké to pro tebe musí být. A se Sach opravdu není lehké se dohadovat. Ale práve proto, ji musíš donutit být silná. I kdyby sis měl hrát na zlého bratra." Leo si povzdechl. Změnil téma rozhovoru. "Už se ví, kdo to byl?" Hakim zavrtěl hlavou. "Víme jistě, že to byli pytláci. A také víme, že věděli o tom, že tam tví rodiče budou. Ale ještě pořád nikdo nezjistil, kdo jim o nich řekl." Leon si projel rukou ve vlasech. "Byli na dost vzdáleném místě. Musel je tam někdo poslat. Rodiče se nikdy nevzdalovali od teritoria.

Alespoň ne tak daleko." Celý zoufalý si sedl na zídku.
Hakim si přisedl. "Možná, že se vrátili Sirapové." řekl zamyšleně. Leon znatelně zbledl. "To snad ne." Hakim pokrčil rameny. "Jestli se někdy napili ze Sirapa, tak by to vše vysvětlovalo."

SOUČASNOST

Hakim se snažil vyhrabat ze suti bývalého oltáře. Sach stála nad ním, ruce v pěst, oči jí jen žhnuly. Hakim se smál. "Uvažuj, Sach. Kdo by asi tak mohl vědět, kdy a kde budou vaši? A pak, nebyli zrovna na tradičním místě." To už Hakim stál, díval se svému dosavadnímu vůdci do očí. Zdálo se, že o tom Sach přemýšlela. "Ale kdo?" řekla po chvilce. "No," začal Hakim "měli nějakou schůzku. Museli ji mít se svým vrahem." vytušil. Sach zamyšleně pokývala hlavou. "A víš, kdo to byl?" Hakim pokrčil rameny. "Netuším. Proč myslíš, že bych měl?" Sach se na něj upřeně podívala. Z jejího výrazu nešlo nic vyčíst, ale hlas měla v ten okamžik ledový. "Protože máma říkala, že instrukce o času a místě získala právě od tebe."


Ani nevím, jestli se mám omlouvat, že jste tak dlouho čekali na další díl a slibovat nápravu... No doufám, že právě tímto dalším dílem je vše odpuštěno?? ;-)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře